Regulamin - Poniatowscy | Salon kosmetyczny Częstochowa

Przejdź do treści
 Klauzula informacyjna  (RODO)
Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os. fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym P.U. Regeneracja S.C. realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

I. Chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz lub zadzwoń do nas.

adres e-mail: poniatowscy.firma@gmail.com
Nr telefonu:  695 550 511
adres pocztowy: Poniatowscy Adam Poniatowski Czartoryskiego 24/2 42-202 Częstochowa

Skąd posiadamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z:
 1. Formularzem kontatkowym
 2. Ankietami dla klientów
 3. Zapisem do newslettera
 4. Transakcjami dokonywanymi przez Ciebie poprzez stronę.


Jaki jest podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas:

Jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym do:
  • Zapewnienia obsługi i zarządzania Twoim kontem lub kontami, a także transakcji i rozwiązywania problemów technicznych związanych z Twoim kontem.
  • Obsługi zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
  • Zapewnienia sprawnej obsługi Twoich zleceń
  • Pełnego korzystania z usług Poniatowscy Komnata Urody, w tym dokonywania transakcj i płatności.

Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów rachunkowych oraz podatkowych.


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ wyraziłeś/aś na to zgodę poprzez formularz kontaktowy, w trakcie zapisu do newslettera czy wypełniania ankiety,;

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Poniatowscy, którym jest:

  • przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie przejrzystości rozliczenia(czyli: wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  • zapewnienie bezpiecznej obsługi usług płatniczych (w przypadku naszej strony jest to płatność przelewem i serwis Dotpay);
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie i przestrzegania zasad wewnętrznych salonu kosmetycznego Poniatowsyc Komnata Urody oraz przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie poniższych danych osobowych, aby móc zawrzeć oraz wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • imię, nazwisko, adres zam., telefon, e-mail;
  • wyrażone zgody zapisywania danych w plikach cookies,a także gromadzenia danych ze stron www (dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies”) są zbierane wyłącznie w celu zapewnienia ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz usprawniania technicznych możliwości zamawiania;

Jeżeli nie podasz danych osobowych, nie będziesz mógł zawrzeć z Nami porozumienia, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać z usług firmy Poniatowscy.

W przypadku kiedy wymagają tego przepisy prawa, możemy domagać się od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje dane przechowywać będziemy do 10 lat (chyba, że zdecydujesz się wystąpić do nas z prośbą o usunięcie lub zmianę tych danych)

Jakie masz uprawnienia wobec firmy Poniatowscy w zakresie przetwarzanych danych?
Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, prawo dostępu, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać, kiedy:
  • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług oferowanych dziecku;
  • zauważysz, że Twoje dane zawierają błedy są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  • masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych możesz wnieść, kiedy:
 • jest uzasadniony sprzeciw wynikający przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe zbierane poprzez stronę internetową udostępniamy firmom, które świadczą usługi płatnicze, w których przelewasz środki finansowe za zakup usługi.
Dane, które podałeś do newslettera nie zostają udostępnione firmą zewnetrznym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe Przechowujemy przez czas obowiązywania umowy którą zawarliśmy z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  • powstrzymywaniu nadużyciom i oszustwom,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • do 10 lat od dnia zakończenia wykonania usługi,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
W przypadku kiedy wyrazisz zgodę otwierając naszą strone www. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (oraz w formie profilowania).  Strona www. oprócz standardowych plików cookies, wykorzystuje kody do śledzenia aktywności naszych użytkowników i wyświetlania spersonalizowanych reklam na innych stronach, za co odpowiadają wykorzystywane w celach remarketingu usługi związane z Państwa zakupami.Jeżeli nie chcą Państwo wyrażać na to zgody, prosimy kliknąć nie zgadzam się w wyskakującym okienku.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.REGULAMIN
korzystania z salonu
 PONIATOWSCY KOMNATA URODY
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.      Salon masażu PONIATOWSCY („Komnata Urody”) świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Poniatowscy Adam Poniatowski
 
2.      Komnata Urody świadczy usługi w godzinach wtorek - sobota: 10:00 – 18:00, niedziela – poniedziałek: nieczynne, w lokalu pod adresem ul. Czartoryskiego 24/2 42-202 Częstochowa.
 
3.      Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu Komnata Urody są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się poleceniom pracowników Komnaty Urody.
 
4.      Pracownicy Komnata Urody świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej.
 
5.      Czas trwania każdej usługi (masażu/zabiegu na twarz/ciało) jest określony w następujących jednostkach czasowych: 30, 60, 90, 120 minut i jest liczony od ustalonej godziny wizyty w gabinecie do momentu wyjścia.
 
6.      W trosce o wysoką jakość usług, klient jest zobowiązany przyjść 10 minut przed wyznaczoną godziną, w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną rozpoczęcia zabiegu. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut.
 
7.      Wykupienie masażu jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług oraz zapoznał się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu i ankiety.
 
8.      Zabiegi masażu dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób:
 
-u których są obecne przeciwskazania wynikające z ankiety dla pacjenta zgłaszającego się na zabieg masażu,
 
- poniżej 18 roku życia,
 
- znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,
 
- z chorobami zakaźnymi,
 
- z ranami otwartymi, ze zmianami skórnymi (rozsianymi i ropnymi),
 
- w ciąży,
 
- z wysoką temperaturą ciał (pow. 38°C)
 
9.      Personel zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego masażu 24 godziny przed wcześniej wyznaczonym terminem
 
10.    Personel zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się z nieadekwatnym, do miejsca, w którym się znajduje, zachowaniem klienta. Opłata wniesiona przez klienta nie zostanie zwrócona.
 
 
OBOWIĄZKI KLIENTA
 
1.      Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia formularza Karta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 
2.      Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.
 
 
WPŁYW MASAŻU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
 
 
Wpływ masażu na ciało możemy podzielić na działanie lokalne (miejscowe) i ogólne). Działanie lokalne jest to bezpośredni wpływ masażu na tkanki masowane. Natomiast wpływ ogólny jest to wpływ związany ze zmianami odruchowymi w układach: krążenia, nerwowym, wewnątrzwydzielniczym i narządach wewnętrznych.
 
 
Po masażu
 
·          Pij dużo wody – pomaga organizmowi oczyścić się toksyn
 
·          Nie spożywaj posiłków 1 godzinę po masażu – pozwól organizmowi ochłonąć po zabiegu
 
 
 
 
 
Wpływ masażu na tkankę skórną:
 
· usuwane ze skóry w postaci łusek obumarłe komórki naskórka,
 
· masaż ułatwia oddychania skórne,
 
· poprawia się czynność wydalnicza gruczołów łojowych i potowych,
 
· naczynia skórne rozszerzają się, przez co poprawia się odżywianie skóry oraz znajdujących się w niej gruczołów,
 
· przyspiesza się obieg krwi i chłonki w naczyniach skórnych
 
 
Wpływ masażu na tkankę mięśniową:
 
· masaż zwiększa zdolność mięśni do pracy,
 
· mięśnie są lepiej zaopatrywane w tlen i substancje odżywcze,
 
· szybciej wydalane są produkty przemiany materii,
 
· masaż zapobiega zanikom mięśniowym
 
 
Wpływ masażu na stawy i aparat więzadłowy:
 
· zwiększa   się   elastyczność   i   wytrzymałość    aparatu więzadłowego,
 
· poprawia się ruchomość stawów,
 
· polepsza się ukrwienie, co powoduje lepszą i szybszą wymianę produktów rozpadu na substancje odżywcze
 
 
 
Przeciwwskazania do masażu urządzeniem endermologie lpg
 
 
·          osoby borykające się z gorączką niewiadomego pochodzenia,
 
·          chorzy na nowotwory,
 
·          osoby chorujące na schorzenia zakaźne,
 
·          kobiety w ciąży,
 
·          kobiety w okresie menstruacji,
 
·          osoby powyżej 80 roku życia,
 
·          chorzy, u których stwierdzono hemofilię,
 
·          osoby z cerą naczyniową,
 
 
 
Wpływ masażu na układ krwionośny i limfatyczny:
 
· masaż pobudza te układy do pracy, co wpływa na lepsze zaopatrzenie organów w tlen i substancje odżywcze,
 
· ułatwia odpływ krwi żylnej,
 
· likwiduje objawy zastoinowe, szybciej wchłaniają się obrzęki,
 
· wzrasta szybkość obiegu krwi
 
 
Wpływ masażu na układ nerwowy:
 
· masaż   wpływa   na   centralny   układ    nerwowy    za  pośrednictwem układu obwodowego,
 
· powoduje szybsze przesyłanie bodźców do mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego i pozostałych narządów ustroju
 
W zależności od sposobu wykonania masaż może mieć działanie uspokajające lub pobudzające
 
 
Wpływ masażu na pozostałe układy:
 
· przyspiesza obieg krwi w naczyniach krwionośnych, a tym samym zwiększa ilość krwi dostarczanej do płuc,  gdzie następuje wymiana gazowa, tym samym polepsza się działanie układu oddechowego,
 
· masaż   pośrednio   wpływa   na    układ    pokarmowy poprawiając jego ukrwienie, przez co poprawia się trawienie, przyswajanie substancji odżywczych,  a  także  przyspiesza wydalanie z przewodu pokarmowego produktów niestrawionych,
 
· poprawia się czynność filtracyjna nerek (tym samym po masażu zwiększa się ilość wydalanego moczu.
Ta strona używa plików cookies (cisteczka). Polityka Prywatności | Copyright © 2023 Adam Poniatowski
Wróć do spisu treści